Strona Główna
Jak Motywować Urlop Bezpłatny
Jagoda wypoczynek
Jackie Fields
jadłospis na lato
j murphy
Jak dzwonić z zagranicy
Jądro ciemności miejsce akcji
Jacek Cygan
Jacek Koziołek
Jacek Jędrzejak
Gdzie leczyć Boreliozę
Czy to się jeszcze da leczyć?
ubieranie i malowanie gwiazd-gra
BIELACTWO- gdzie leczyć w Warszawie?
(Malowanie) DHC 2 PL

Widzisz wypowiedzi wyszukane dla zapytania: Jak liczymy urlop wypoczynkowy

Temat: Wniosek o urlop macierzyński

Co powinno zwierać takie zaświadczenie wydane przez szpital?
Czy urlop udzielam na 18 tygodni - łącznie z dniami wolnymi od pracy?
Czy w okresie kiedy pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim jest liczony urlop wypoczynkowy? - czyli po zakończeniu urlopu macierzyńskiego za ten okres należy liczyć jej urlop wypoczynkowy? , czy po zakończeniu url. mac. urlopy wypoczynkowy udzielam proporcjonalnie?


1. Zaświadczenie lekarskie o urodzeniu dziecka (m.in. dacie urodzenia i od kiedy i jak długo trwa urlop macierzyński) - z tym do kadr;
2. urlop udziela się zgodnie z przepisami KP (łącznie z sobotami i niedzielami);
http://kadry.infor.pl/zas...rzynskiego.html
3. Chodziło chyba o to: http://urlopy.wieszjak.pl...ierzynskim.html

Temat: Wniosek o urlop macierzyński
Co powinno zwierać takie zaświadczenie wydane przez szpital?
Czy urlop udzielam na 18 tygodni - łącznie z dniami wolnymi od pracy?
Czy w okresie kiedy pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim jest liczony urlop wypoczynkowy? - czyli po zakończeniu urlopu macierzyńskiego za ten okres należy liczyć jej urlop wypoczynkowy? , czy po zakończeniu url. mac. urlopy wypoczynkowy udzielam proporcjonalnie?

Temat: [Problem] Okres urlopowy
Dowódca może wstrzymać urlop ale musi się liczyć z tym co poniżej w cytacie z rozporządzenia:

Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 138 poz. 1465

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

(Dz. U. z dnia 17 czerwca 2004 r.)

Rozdział 6

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego i zwrot kosztów

§ 24. 1. Odwołanie żołnierza z urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego z ważnych względów służbowych następuje, w szczególności, na podstawie przekazanego telegraficznie lub telefonicznie polecenia dowódcy jednostki.
2. Dowódca jednostki, który odwołał żołnierza z urlopu wypoczynkowego lub wstrzymał mu udzielenie urlopu w całości lub w części, odnotowuje ten fakt w rozkazie, podając w nim przyczynę odwołania lub wstrzymania urlopu oraz datę odwołania lub wstrzymania urlopu.
3. Żołnierzowi, który poniósł koszty spowodowane odwołaniem go z urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego albo wstrzymaniem urlopu, przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
4. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 3, odbywa się na pisemny wniosek żołnierza złożony do dowódcy jednostki. Do wniosku dołącza się dowody stwierdzające faktycznie poniesione koszty przez żołnierza.


Pozdrawiam mikiTemat: ŚWIADECTWA PRACY - JAK LICZYĆ DO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
Pracownik przyniósł mi dwa świadectwa pracy z jednej firmy, w której był zatrudniony w wymiarze pełnym. Pierwsze świadectwo jest za okres 31.07.2000-29.10.2000 rozwiązanie w trybie ustawowym. Drugie świadectwo za okres 31.07.2000-13.08.2000 stosunek ustał - umowa na czas określony. Mam też dwa śwadectwa pracy ze Społ.Szkoły Podstawowej w któej był zatrudniony od 1.09.2001-31.01.2002 jako nauczyciel.Jedno świadectwo jest praca w wymiarze 4/18 etatu, a drugie świadectwo /zatrudnienie też od 1.09.2001-31.01.2002/ jest praca w wymiarze 10/18 etatu. Które świadectwa wziąć do wyliczenia przysługującego mu już w naszej firmie liczby dni urlopu wypoczynkowego. Pierwsza jego praca jest od 15.07.98-15.08.2002 tak,że 6 m-cy pracy potrzebny do pierwszego urlopu już ma. Pozdrawiam IwonaTemat: dyżury
Od kilku lat pełnię dyżury w systemie 24/4 dni.W ciągu tego okresu rozliczeniowego wypada po 6 dyżurów.Jednak mam inny problem,i nie tylko ja ale i też koledzy ode mnie z pracy.Ostatnimi czasy nasz d-ca stwierdził że będzie teraz pilnował godzin (tak jakby do tej pory tego nie było). Przedstawię sprawę na swoim przykładzie. Tak się składa że w tym miesiacu od dnia 18 jestem na urlopie wypoczynkowym.Do urlopu ,w okresie rozliczeniowym,"odbębniłem" 3 dyżury,więc zgodnie z zasadami do końca 28 dn. okresu pozostały mi trzy. Reszta tego okresu 28 dni to urlop,a dokładnie 10 dni wypoczynkowego.Zgodnie z matematyką 6 dyżurów to 144 godziny.Po wypełnieniu 3 dyżurów (72godziny) pozostało do odbębnienia jeszcze (teoretycznie 72 godz). Mój d-ca poinformował mnie przed pójściem na urlop że po powrocie będę miał 12 godzin "do tyłu", bo z wyliczeń wynika że 72 godz wykonanych dyżurów + 10 dni roboczych po 6 godzin daje 132 godziny. Trochę to nielogiczne,bo jak tak liczyć i za zwolnienia lekarskie będą naliczać niedosłużone godziny. W związku z powyższym mam pytanko- czy d-ca ma rację i poszę o ewentualną podstawę prawną (ustawa,rozporządzenie,itp. )Temat: Urlop pracownika po wojsku
Urlop pracownika po wojsku

Jak liczyć urlop wypoczynkowy pracownika powracającego do pracy po odbyciu służby wojskowej - czy proporcjonalnie do okresu pracy w firmie, nie licząc służby wojskowej?

Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziesz tutaj:
Urlop pracownika po wojskuTemat: WYMIAR URLOPU WYPOCZYNKOWEGO-JAK LICZYĆ?????
Witam wszystkich. Bardzo proszę o pomoc.
Jak mam wyliczyć wymiar urlopu pracownika, który jest u nas zatrudniony na umowę o pracę od 18.09.2000 roku. To była jego pierwsza praca jak skończył technikum. W trakcie pracy kontynuował naukę na studiach i w ubiegłym roku dostarczył nam dyplom- ukończony licencjat.
Moje pytanie brzmi, kiedy pracownik nabywa przwo do 26 dni urlopu?
Błagam o pomoc, bo się zakręciłam.Temat: wynagrodzenie urlopowe nauczyciela przedszkola
Nie rozumiem jednego - dlaczego mnożycie przez 35 dni kalendarzowych? Nie mam nic wspólnego z wyliczaniem urlopu u nauczycieli - mogą byc inne przepisy branżowe - ale to wlaśnie rzuciło mi się w oczy. Normalnie jeżeli ktos jest na urlopie dwa tygodnie (zatem 14 dni kalendarzowych) - to naprawdę ma 10 dni urlopu wypoczynkowego i za nie liczymy wynagrodzenie urlopowe.Temat: sprawa urlopów wypoczynkowych.- proszę o pomoc
1. Jak liczyć urlop wypoczynkowy osobie zatrudnionej w grudniu 2003- wg starych, czy nowych zasad?
2.Ile doliczać do stażu za studia licencjackie?- 8 lat?
3Osobie zatrudnionej od 1.05 2003 ,która po pół roku uzyska prawo do pierwszego urlopu ( 9 dni)- jak traktować okres od styczni do 1.05 2004 roku?
Serdeczie dziękuję za pomoc, pozdrawiam.Temat: URLOP NA ŻĄDANIE
Mam pytanie. Jeśli normalnie urlop wypoczynkowy liczymy 7,35 h za 1 dzień urlopu wypoczynkowego, tyle odliczamy od godzin do wypracowania w miesiącu, to czy urlop na żądanie liczymy 12 h za 1 dzień urlopu? Pracujemy przeważnie w systemie 12 godzinnym. A jak się ma do tego zmiana nocna?Temat: Bez badań kontrolnych pracownik nie dostanie urlopuMój pracownik przyniósł zaświadczenie o godz 12.00 i wiec czy mam mu ten dzień już liczyć do urlopu?


NIE.
Pracownik w tym dniu wykonywal profilaktyczne (kontrolne) badania lekarskie a wiec jego nieobecnosc byla nieobecnoscia usprawiedliwioną - płatną. Urlop wypoczynkowy moze byc udzielony od dnia następnego.

Gdybys dzien badan zaliczyl do urlopu wypoczynkowego oznaczaloby to, ze pracownik zostal dopuszczony do pracy bez badan (bo urlopu mozna udzielic tylko pracownikowi zdolnemu do pracy) i robil je w trakcie urlopu.Temat: Urlop okolicznościowy
Urlop na żądanie, to nie urlop okolicznościowy. Jest to zwyczajny urlop wypoczynkowy, tylko odbierany bez uzgodnienia z pracodawcą. Czyli liczyć jak każdy inny urlop wypoczynkowy.Temat: KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU A URLOP WYPOCZYNKOWY
CZY JEZELI PRACOWNIK PÓŁ MIESIĄCA JEST NA CHOROBOWYM(PŁATNE Z ZUS-U)A DRUGIE PÓŁ MIESIĄCA PRZEBYWA NA URLOPIE WYPOCZYNKOWYM TO CZY LICZYĆ MU KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU.Temat: urlop uzupełniajacy
ART W DZIESIEJSZEJ GP
Jak ustalić ekwiwalent
przy urlopie uzupełniającym

Pracownik w 2005 r. nabył prawo, z dniem 15 marca, do
urlopu uzupełniającego; z tym dniem osiągnął bowiem
10-letni staż pracy. Umowa o pracę rozwiązała się na mocy porozumienia
stron z dniem 15 maja 2005 r. Do dnia rozwiązania
umowy pracownik nie korzystał z urlopu wypoczynkowego.
Zaile dni urlopu przysługuje mu ekwiwalent pieniężny?
W takim przypadku należy ustalić wymiar urlopu za rok 2005
w proporcji do okresu zatrudnienia w tym roku, a więc za 5 miesięcy,
biorąc za podstawę wyższy wymiar urlopu, a więc 26 dni. Skoro
do dnia rozwiązania stosunku pracy pracownik w ogóle nie korzystał
z urlopu wypoczynkowego, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny
za 11 dni urlopu (5/12 z 26 daje 11).

dlaczego nie liczymy z 6 m-c?i proporcjonalnie do marca z 20 a po marcu z 26dni?Temat: urlop wypoczynkowym - praca w ruchu ciągłym
Ile dni urlopu liczyć pracownikowi który przebywa na urlopie, biorąc pod uwagę, że pracuje w systemie zmianowym, czasami zmiany wypadaja mu w sobotę lub niedzielę.Jeżeli rozpoczyna np. urlop w poniedziałek a kończy w środę następnego tygodnia to mam policzyć mu 10 dni czy 8 dni, a może trzeba brać pod uwagę grafik rokładu jego pracy z tygodnia kiedy jest na urlopie( w danym tygodniu wypada mu praca np. w sobotę)czy wymiar jego urlopu będzie wtedy wynosił 9 dni (niedziela była w danym tygodniu jego dniem wolnym).
Pracowink ma ustaloną stawkę godzinową, licząc wynagrodzenie urlopowe biorę pod uwagę przeciętne wynagrodzenie z trzech miesiecy poprzedzające urlop( z wyłączeniem wyn.chorobowego i wynagrodzenia urlopowego), sumę wynagrodzenia dzielę przez liczbę dni jaką przepracował w danym okresie a otrzymany wynik mnoże przez liczbę dni jaką miał do przepracowania, otrzymuję stawkę za jeden dzień urlopu. Proszę o potwierdzenie czy ta metoda obliczania wynagrodzenia jest słuszna. Ok. 2 lat nie zajmowałam sie tymi sprawami i brakuje mi trochę pewności tym bardziej że przepisy zmieniają się w galopującym tempie.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.Temat: Bezpłatny, wychowawczy itp
Mam następującą wątpliwość. Wiemy, że dni WYKORZYSTANEGO urlopu wypoczynkowego zliczamy wyłącznie z dni roboczych (np. bez sobót i niedziel). Dni zwolnienia lekarskiego brane są z kalendarza - wraz z sobotami i niedzielami. Nie wiem gdzie znaleźć przepis, który mówi o tym jak zliczać "kawałki" urlopów typu "bezpłatny (pomniejszający staż)" , "wychowawczy" ? ... Chodzi o to, że jeśli mamy w ciągu roku kilka urlopów, np. bezpłatnych, po kilka dni, to mamy liczyć, że miesiąc to 30 dni. Ale czy zliczając owe dni mam je brać wraz z sobotami, niedzielami i świętami (jeśli takie dni "zawarte" były w okresie urlopu bezpłatnego) ? Czy też zliczeniu podlegają wyłącznie dni robocze ? (jak w przypadku urlopu wypoczynkowego). Identyczną wątpliwość mam w odniesieniu do służby wojskowej (czy ćwiczeń wojskowych). Bo gdyby się tak zdarzyło, że pracownika wezmą na ćwiczenia dwa razy w ciągu roku, za każdym razem po 16 dni, to licząc z sobotami i niedzielami muszę mu pomniejszyć urlop za ten rok (o "działkę" za 1 miesiąc), a licząc tylko dni robocze daję mu pełnu urlop. Będę wdzięczny za opinie i informacje.Temat: Urlop wypoczynkowy
Do połowy stycznia pracownica po macierzyńskim, a potem zgodnie z tym co piszesz, nie chce wracać do pracy.

Ponieważ urlop wychowawczy ogranicza wymiar urlopu wypoczynkowego za danu rok, należeć się jej będzie urlop tylko za styczeń. Co prawda nawet po udzieleniu urlopu nie będzie w zatrudnieniu cały miesiąc, ale rozpoczęty należy liczyć jako cały.

Należeć sie jej będą 2 dni urlopu, jeśli ma prawo do 20 dni w roku, lub 3 dni, jeśli ma prawo do 26 dni rocznie.
Temat: urlop wypoczynkowy
Zostałem zatrudniony 01.12.2007 na okres próbny na trzy miesiące tj. do dnia 29.02.2008 r. w zakladzie pracuje do dnia dzisiejszego ale nie wiem na jakiej podstawie bo nowej umowy nie otrzymałem. Teraz złozyłem wypowiedzenie z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia czy zastosowałem odpowiedni okres wypowiedzenia. W wypowiedzeniu poprosiłem o urlop wypoczynkowy za przepracowane miesiące. Czy jeżeli zakład mi nie udzieli urlopu to musi mi wyplacić ekwiwalent za nie wykorzystany urlop wypoczynkow a jak nie wypłaci do kogo mam się zwrócić w tej sprawie. Czy zakład musi się ze mną rozliczyć tj. wypłacić ekwiwalent i wynagrodzenie za pracę za m-c maj ostatniego dnia mojej pracy tj. 31.05.2008 r. Informuje, że dotychczas wynagrodzeni za pracę otrzymywałem każdego 10 dnia następnego miesiąca. Jeszcze jeden problem: do pracy chodzę na 18:00 i pracuję 24 godziny do 18:00 następnego dnia, potem mam 48 godzin przerwy i znowu do pracy na 18:)) proszę mi powiedzieć jak mam liczyć jeden dzień urlopu, kiedy on się zaczyna a kiedy kończy.Temat: Urlop wypoczynkowy przy 1/8 etetu
Witam:)
Mam problem z prawidłowym rozliczeniem urlopu przez program dla pracownika zatrudnionego na 1/8 etetu. Pracownik pracuje po 1 godzinie dziennie limit urlopu ustalony na rok 2007 to 4 dni czyli 32 godziny- 32 dni.Problem pojawił się od miesiąca wrzesnia 2007. Pracownik wykorzystał do 31.08.2007 20 dni (program ewidencjonuje to w karcie urlopowej jako (2dni 4godziy) i moze jeszcze do końca roku wykorzystać 12 dni (czyli pozostały limit który wskazuje program w karcie urlopowej to 1dzień 4 godziny) ale program nagle od m-ca wrzesnia ( bo pracownik ma urlop na przełomie m-cy) zaczyna liczyć mi urlop dla tego pracownika jako dniówki po 8 godzin i w konsekwencji pracownik ma przekroczony limit urlopu o 10 dni 4godziny co jest nie prawdą. Czy ktos ma podobny problem? Co moze byc tego przyczyną czy coś w ustawieniach programu jest nie tak ale do tej pory było ok.
Dziekuję z góry i pozdrawiam:))))))Temat: Urlop wypoczynkowy
Proszę o pomoc. Ustalam urlopy pracowników obsługi i mam taki mały problem z pracownicami kuchni. Parcują na zmiany (dwa dni pracują, dwa dni wolne) czy sobotę i niedzielę mam liczyć jako urlop? Wydaje mi się że do urlopu nie wlicza się sobót i niedziel ale mój przełożony ma co do tego wątpiliwości. Gdybyście mogli mi pomóc i podać podstawę prawną byłabym bardzo wdzięczna.Temat: Emerytura i kilka niejasności
Zgodnie z art. 95 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, w tym za dodatkowy urlop wypoczynkowy, niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za lata poprzednie, nie więcej jednak niż za trzy lat.

Załóżmy że żołnierz zwalniany jest w 2008 r. Nie ulega wątpliwości, że należy mu się ekwiwalent za 2008 r. (jako rok zwolnienia). W mojej ocenie należy mu się też ekwiwalent za lata 2007, 2006 i 2005 (jako trzy lata poprzednie).

Treść w/w przepisu wskazuje bowiem, że daje on prawo do tego świadczenia za rok zwolnienia (w analizowanym przykładzie 2008 r.) oraz trzy lata wcześniejsze (tj. odpowiednio lata: 2007, 2006 i 2005). Nie należy w mojej ocenie liczyć roku zwolnienia do tych trzech lat poprzednich, o których mowa w przepisie. Inna od niniejszej wykładnia tego przepisu byłaby sprzeczna z jego literalnym brzmieniem.Temat: Niepełnosprawny a urlop

Pracownik doniósł zaświadczenie o II grupie inwalidzkiej wystawionej w dni 07,03,2008
Witaj,
zgodnie z art.19 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych cyt.:
"Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.
Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawnośći."
A zatem,
znając datę wystawienia orzeczenia, domniemam, że temu pracownikowi urlop ten będzie przysługiwał dopiero w 2009 roku.W tymże orzeczeniu jest data zaliczenia pracownika do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
A jak liczyć?
Temu pracownikowi w 2009r. przysługiwać będzie prawo do urlopu w wymiarze 126 godzin, bo:
1) 1/2 x 36 dni urlopu (26 dni urlopu + 10 dni u.dodatkowego)= 18 dni urlopu
2) 18 dni urlopu x 7 godzin (bo norma dobowa czasu pracy takiego pracownika to 7
godzin)= 126 godzinTemat: KONSULTACJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Czy pracodawca może zmusić mnie do wykorzystania zaległego urlopu? Pracodawca ma prawo przymusowo wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy, o czym mówią kolejno artykuły 161-168 k.p., dzieje się tak ponieważ urlop jest nie tylko prawem , ale i obowiązkiem zarówno pracownika jak i pracodawcy. Urlop ten w wymiarze uzależnionym od okresu pracy, do którego wlicza się również okres edukacji, musi być jednak wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeśli pracownik w tym okresie nie wnioskuje o urlop, pracodawca ma prawo, a nawet obowiązek wysłać pracownika na urlop przymusowo, w przeciwnym wypadku może liczyć się z konsekwencjami ze strony Inspekcji Pracy - jest to wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym. Istnieja jednak wyjatki, w których pracodawca może zaległego urlopu udzielić w roku następnym, nie później jednak niż do końca pierwszego kwartału. Przypadek ten musi być uzasadniony niemożnością podjęcia urlopu przez pracownika w roku ubiegłym (np. choroba itp.) ....Temat: P.Jerzy - urlop od stałej

Wynagrodzenie za urlop wyliczone w oknie składniki wynagrodzenia zmienia się po wejściu w okno informacje o pracowniku i poprawieniu ilości dni przepracowanych na stała + wynagrodzenie za urlop czyli np. 936 + 420 (to chyba nie jest poprawne ??) - czy muszę ręcznie liczyć ilość dni przepracowanych - program nie potrafi tego wyliczyć ??? Czy dla Pani okres urlopu to dni przepracowane ?????

A może spróbuje Pan wejść w PomocSpis treściKorzystanie z programuJak korzystac z okna4. PracownicyWynagrodzeniaNaliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy - tam są przykłady jak napisać formułę aby część stała była dzielona na "przepracowaną" i "urlopową". A swoja drogą przecież urlop liczy sie jako dni przepracowane - chyba, że sie mylę

PozdrawiamTemat: Sierpniowy wątek tuptaczkowy :)
Witam ponownie
Jestem po prawie 4 tygodniowym urlopie i wiecie co?Przydałby mi sie urlop pourlopowy. Bo jaki to może byc urlop z 16-miesieczniakiem?? Na pewno nie wypoczynkowy Lena po nonstopowym spedzaniu zcasu ze mną stała sie maminyspodniczka. Jej ulubione słowa to NIE i oczywiscie MAMA. Obiecalam ze kiedys policze ile razy dziennie mnie wola PO COŚ i ile razy dzioennie krzyczy NIE!!! I policze ile awantur dziennie mamy w zwiazku z faktem, ze Lena odkryla ze moze miec wlasne zdanie. Znaczy zawsze byla butna, ale teraz przechodzi wszelkie granice. Histeryzuje, awanturuje sie, wszystko musi byc tak jak ona chce, natychmiast i idealnie. Bo jak nie to....Ale spoko, nauczylam sie liczyc do 20 i odplywac z myslami w krytycznych momentach. I wyjade na ten urlop po urlopie! Tylko ze w grudniu. Z mężem we dwoje. Ale bedzie raj
Lena jest juz dziewczynką biegającą bardzo szybko, gada srednio, podstawowe wyrazy. oraz jakies blizej nieokreslone DIJO DIJO sto razy dziennie. Spi raz dziennie. W nocy ostatnio ładnie 20-8. Na wyjezdzie 20-9 hehehe. Wysypialismy sie ale za to w dizen tak dostawalismy popalic, ze 20 przychodzila jak zbawienie.Dziewczynka jest rowniez kochajaca rzeki i jeziora. Robi w nich "myju myju" jak to mowi. Na wyjazdach lubila takze jajecznice, makarony , owoce i obiady z 2 dań. Ale już nie lubi. Lubi za to Cini Mini i czekoladowe kulki Chocapic czy coś. i talerzem z obiadem tez potrafi rzucic przez pokój.
No fajnie było fajnie. Dziewczyna nam "dorosła".
Jak przeczytam wszystkie wasze posty i zaznajomię się z tą dziwną stroną to napisze jeszcze troszke. Pozdrowienia!Temat: Uwaga na WD !!!
Widzę, że muszę bardziej obrazowo wyjaśnić w czym rzecz z tym WD w moim zakładzie. A zatem, jak już pisalam, u nas WD to 6 dni kalendarzowe, a nie 8 jak być powinno. Założmy, że biorę WD od 4 lutego i tak:

1 II dniówka (12 h)
2/3 II nocka (12 h)
4 II WD (12 h)
5 II WD (12 h)
6 II WD (12 h)
7 II WD (12 h)
8 II WD (12 h)
(9-10 II to weekend, a więc urlopu się nie wlicza)
11 II WD (4 h)
12 II dniówka (12 h)
13/14 nocka (12 h)

Itd., z tym że pod koniec miesiąca dyżury są tak rozłożone, aby nie przekroczyć miesięcznej normy godzinowej.

Problem w tym, że tu pracownik ma tylko 6 dni urlopu (soboty i niedzieli nie wliczamy do urlopu!), a nie 8, czyli jest stratny, mimo że godzinowo wszystko się zgadza i norma miesięczna jest zachowana.

Załóżmy teraz, że latem bierzemy 10 dni urlopu wypoczynkowego i pracodawca podobnie jak z tym WD rozbija dni urlopowe na 12 h. Wtedy zamiast 10 dni roboczych (czyli dwa tygodnie), mamy wolnych tylko 7 dni roboczych (czyli niecałe półtora tygodnia).

I tu tkwi problem. Rozumiecie już? Jesteśmy rolowani na urlopach, nie finansowo tylko czasowo! Skoro mamy 8 dni WD to ten urlop nie może być krótszy niż 8 dni kalendarzowych roboczych (bez soboty i niedzieli). A jest 6!

Na związki zawodowe w EZ Wrocław oczywiście nie ma co liczyć, bo działacze trzymają z dyrekcją i z naczelnikami a nie z pracownikami. Sami musimy się bronić i walczyć o nasze prawa!Temat: Porozumienie stron czy wypowiedzenie -pilnie do prawnika
Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim od 5 miesięcy przysłał do firmy pismo o następującej treści (z datą 29.09.)
"Z dniem 12.10. kończy się moje zwolnienie lekarskie. Proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego za rok 2002 w liczbie 6 dni oraz za rok 2003 w liczbie 26 dni.
Proszę o rozwiązanie umowy z dniem 25.11.2003r - po uprzednim wypłaceniu kwoty należnej za miesięczny okres wypowiedzenia tj. od 25.11.-25.12.2003r."

Nie rozumiem czy traktowac to jako prośbę o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, dać urlop (zignrować bezzasadną prośbę o wypłacenie kwoty za okres 25.11. -25.12.)i zakończyć sprawę z pracownikiem.
Jeśli miało to by być wypowiedzenie powinno trwać pełny miesiąc kalendarzowy - od kiedy je liczyć ??
Czy też odmówić urlopu kazać mu stawić się do pracy??
Pismo jest dla mnie niejasne.
Poza tym jak potraktować pracownika który po długim(fikcyjnym zresztą zwolnieniu) żąda natychmiastowego urlopu, pieniędzy za wypowiedzenia i w ogóle nie zamierza stawić się do pracy??
Z góry dziękuję za fachową poradę
Temat: Urlop wypoczynkowy na starych czy nowych zasadach ?
Pracownica jest zatrudniona od 23.06.2003, jest to jej pierwsza praca po szkole. Wg starych zasad udzielania urlopów, prawo do urlopu nabyła w grudniu w połowie przysługującego jej wymiaru. I teraz mam problem, ile należy jej się urlopu w 2004 roku ? I jak go liczyć, wg starych czy nowych zasad. Pomóżcie bo już całkowicie zgłupiałam . Z góry dziękuję za wszelką pomoc .Temat: urlop dla pracownika młodocianego
Jeżeli pracownik młodociany przychodzi do pracy jeden dzień w tygodniu na 6 godzin - czy urlop przelicza się proporcjonalnie do godzin pracy, czy jest to urlop, który należy się zarówno za pracę na praktykach, jak i naukę w szkole? Jeżeli w wakacje należy im się jeden miesiąc urlopu wypoczynkowego płatnego - to wtedy liczymy go ciągle, czy za te dni, które pracowałby w ciągu roku szkolnego (np. jeden dzień w tygodniu po 6 godz)?Temat: BARDZO PILNE !! - informacja dla pracownika
Przepisy KP nie precyzują tego problemu, nakazują bowiem podanie informacji o WYMIARZE urlopu w danym roku, a nie faktycznie należnego urlopu wypoczynkowego. Informację taką należy każdorazowo aktualizować jeżeli wymiar urlopu ulega zmianie np. z 20 na 26 dni. Wynika z tego, że w informacji tej nie musisz podawać na ile dni faktycznie pracownik może liczyć, może przecież wystąpić sytuacja, że po 3 miesiącach pracownika zwolnisz i oczywiście udzielisz mu urlopu proporcjonalnie tylko 3/12.
Temat: okres nauki do urlopu wypoczynkowego- pilne
mam zatrudnione pracownika na podstawie umowy o pracę, który ukończył 3 letnią szkołe zawodową, a następnie podczas zatrudnienia ukonczył 3 letnie Technikum -wieczorowe
Jak w tym momencie powinnan liczyc mu lata pracy do stażu od ktorego zależy wymiar urlopu?
czy powinnam liczyć 5 lat? tj.Art.155 §1 pkt. 3 kp
Nie rozumiem §2 tego art.
Może ktoś mi podpowie.Temat: jeszcze raz świadectwo pracy!!!
Wiki, jeśli dobrze rozumuję, że ten pracownik:
- jest obecnie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy,
- pracował będzie do 31.08.br.
- ma prawo do 26 dni urlopu,
to należy mu się 18 dni urlopu. A w świadectwie pracy napisz, że wypłacono ekwiwalwent za 18 dni urlopu wypoczynkowego.
Jeśli facet/ka ma 10 dni zaległego to nie zdąży go wykorzystać, a tym bardziej bieżącego. Nowego pracodawcę nie interesuje zaległy, tylko bieżący - powinien liczyć dni udzielone, żeby nie przekroczyć przysługującej ilości dni. ;-))Temat: Urlop szkoleniowy przed lekarskim egzaminem specjalizacyjnym
neuron, RADCA WP zainteresowany jest zupełnie czymś innym i nie ma co liczyć na jego pomoc. Ale od czego są koledzy po WAM-ie.

Przeżywałem podobne rozterki w połowie roku. Z dostępnego mi aktu prawnego ( o urlopach żołnierzy zawodowych ) wynika, że żołnierz zawodowy ma bodaj 21 dni przed Egzaminem Państwowym. Ale jak słusznie zauważył ZED, to troszeczkę za mało. Więc pozostaje urlop wypoczynkowy ( bo przecież nie nagrodowy - kto by tam nas nagradzał ) i ....... ( wiadomo co ), powtarzane w ciągłości lub bez. Osobiście wybrałem ostatnią ewentualność i Bogu dzięki z pozytywnym efektem. Cała zabawa zajęła mi jakieś 4 i pół miecha - i jak to się ma do TEORETYCZNYCH urlopów. Więc wnioski wyciągnij sam. Powodzenia na egzaminie.Temat: podstawa przy ekwiwalencie za urlop
Jest to pracownik godzinowy (składniki zmienne) gdyby miał wynagr chorobowe odejmujemy i dopełniamy wynagrodzenie do pełnego m-ca i od tego liczymy ekwiawalent ( jest ok) a jak jest gdyby był urlop bezpłatny? dopełniamy pomimo,że bezpłatny nie stanowi wynagrodzenia? a gdyby w jednym m-cu prac rozpoczął pracę np 10 danego m-ca? Jak to jest gdy niepełny m-c ale nie z powodu choroby lub urlopu wypoczynkowego . Dzięki serdeczne za pomocTemat: Kilka pytań - Nadterminowi
Mam pytanie odnośnie urlopów żołnierza nadterminowego, urlop wypoczynkowy przysługuje mu ustawowo 26 dni roboczych, a co z urlopem krótkoterminowym? Czy również wykorzystuje się go jak żołnierz zawodowy bez uwzględnienia dni wolnych ustawowo od pracy czy jak żołnierz ZSW razem z dniami wolnymi? Pytam w związku ze zbliżającymi się świętami, mam 4 dni urlopu ale wykorzystuję je razem ze świętami, czy powinienem dni świątecznych nie liczyć?

Wiem, że w różnych jednostkach różnie się na to patrzy i że zależy to od przełożonego, ale chciałbym poznać waszą opinię na ten temat.

Pozdrawiam i z góry dziękuję

[ Dodano: Wto 08 Kwi, 2008 ]Temat: urlop wypoczynkowy
Zawsze można na Was liczyć więc zwracam się z prośbą.
Pracowniki został zatrudniony w lipcu 2002 , po ukończeniu 5 letniego technikum i była to pierwsza praca i nadal jest u mnie zatrudniony,czy ktoś może mi obliczyć urlop za 2002,2003 i 2004 rok bo chyba coś namieszałam i
powastał duży mętlik , bardzo proszę o pomoc.Temat: KADRY! studia i praca jednocześnie.
Dordzi liczę na ciebie.. Przyjęłam pracownika. Ile przysługuje mu urlopu jeśli w czasie studiów jednocześnie 1 rok pracował (to była pierwsza jego praca, a u mnie jest druga)? Jeśli potraktuję go tak, jakby nie pracował, to wyjdzie na to, ze dopiero druga praca będzie pierwszą i zafałszuję urlop wypoczynkowy, a przecież nie można liczyć 8 lat studiów i 1 rok poprzedniej pracy jako 9 lat stażu, pradwa bo to się nie sumuje?Temat: Porzucenie pracy przez pracownika a urlop wypoczynkowy piln
Zatrudniam a właściwie zatrudniałam pracownika, który dostał wypowiedzenie umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu.
Umwa trwać miala do 16 lutego. Ostatni dzień w pracy był 31 stycznia. Nie powiadamiając mnie ani o chęci wykorzystania urlupu pożucił pracę .Moje pytanie jest nastepujące: jak rozliczyć urlop proporconalny za 2008r?( jego wymiar w roku to 20 dni)
Skoro w lutym nie bedzie go w pracy czy za ten miesiąc należy mu liczyć? skoro nie świadczy pracy
Będę wdzieczna za jakąkolwiek podpowiedz w tej kwesti
Czy w liscie obecności powinnam wpisywać nieobecność nieusprawiedliwona w każdym dniu pracującym kiedy go nie ma?Jak to rozliczyć na świadectwie pracy, a może mogę wszesniej rozwiazać z nim umowę skoro ją pożuciłTemat: urlop wypoczynkowy
zatrudniam pracowników od 19.07.2002.
od 19.07 do 31.12.2002 I umowa
od 2.01.2003 do 31.03.2003 II umowa
od 1.04.2003 do 31.12 2002 III umowa
Pracownicy nie byli jeszcze na urlopach. Są to ludzie od razu po szkołach. Wydaje mi się, że należy im liczyć po 18 dni urlopu, ale nie jestem pewna. Będę wdzięczna za każdą pomoc
KamilaTemat: Ceny brojlera i jaj wylęgowych tylko dla hodowców

Ha,ha,ha!!!!!!!!!!!!! Przy 2,20 i kilku obiektach daje szanse przeżycia!!!!!!!!!!!!!!! Do szkoły naucz się liczyć! Osle!!!!!!!!! Na tym forum już przedstawiano koszty tzw. stałe , które MUSZĄ być doliczone do każdego rzutu . 2,20 pozwoli Ci dolożyć do stada 20 tys. jakieś 10-15 tys. Jak umiesz liczyć to wiesz , że 4 kurniki to strata 40-60 tys. 5 kurników to strata o 10-15 tys. większa! I to pozwoli Ci przeżyć???????????/ Po prostu szybciej padniesz! I dobrze! Jeszcze sobie kup czy wybuduj 5 kurników . Co za tępe PAŁY . Zamiast robić w roku 4 rzuty , zarabiać i mieć czas na urlop i wypoczynek to jak samobójcy 6-7 rzutów , potężne straty i brak czasu! A jakie stresy!!!!!!!!! Czy warto ? W imię czego??????????/ masz wpełni racje z tą ilością wstawień JA TO NAZYWAM W P I E R D A L A N I E WŁASNEGO OGONATemat: urlop wypoczynkowy zatrudnionych w równoważnych normach cza
Witam. W firmie w której pracuję bardzo duzy odsetek pracowników zatrudniony jest w równoważnych normach czasu pracy. Od chwili wejścia w życie nowelizacji kodeksu pracy mówiącej o udzielaniu urlopu na dni robocze i wolne od pracy w proporcji takiej w jakiej wystepują one w rozkładzie czasu pracy danego pracownika mam problem jak tę proporcę liczyć. W wiekszości źródeł do których dotarłam jest informacja że "proporcjonalnie" ale brak jest przykładów albo jakiegoś jasnego "przepisu" (jak w książce kucharskiej) jak to robić. esli ktoś trafił na coś takiego i wie gdzie szukać, albo ma gotowa receptę bardzo prosze o pomoc.Temat: Ceny brojlera i jaj wylęgowych tylko dla hodowców
Ha,ha,ha!!!!!!!!!!!!! Przy 2,20 i kilku obiektach daje szanse przeżycia!!!!!!!!!!!!!!! Do szkoły naucz się liczyć! Osle!!!!!!!!! Na tym forum już przedstawiano koszty tzw. stałe , które MUSZĄ być doliczone do każdego rzutu . 2,20 pozwoli Ci dolożyć do stada 20 tys. jakieś 10-15 tys. Jak umiesz liczyć to wiesz , że 4 kurniki to strata 40-60 tys. 5 kurników to strata o 10-15 tys. większa! I to pozwoli Ci przeżyć???????????/ Po prostu szybciej padniesz! I dobrze! Jeszcze sobie kup czy wybuduj 5 kurników . Co za tępe PAŁY . Zamiast robić w roku 4 rzuty , zarabiać i mieć czas na urlop i wypoczynek to jak samobójcy 6-7 rzutów , potężne straty i brak czasu! A jakie stresy!!!!!!!!! Czy warto ? W imię czego??????????/Temat: PROSZĘ - BARDZO PILNE.
Czy do naliczania należnego proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego należy liczyć miesiące kalendarzowe, czy rzeczywiście trwającej umowy ?
Zatrudniony 15.05.2007r do 14.09.2007r Czy to jest 5 miesięcy, czy 4 miesiące ?
26 : 12 x 5 = 11 dni ;
26 : 12 x 4 = 9 dni. Które wyliczenie poprawne ? Dziękuję.Temat: Jak się oblicza chorobowe-świadczenia ???

Witam
Jak są obliczane świadczenia tzn. chorobowe, na ile mogę liczyć. Dodam że przybywam na chorobowym bo miałem wypadek w pracy. Wiem że mniej niż zarabiam. W umowie mam napisane 936 zł brutto.

Za wypadek w pracy liczy się nie 100 % wynagrodzenia (brutto 936,00), lecz jest to, podstawa 100 % wynagrodzenia.
Czyli 936 x (18,71 %, czyli 175,13 zł) = 760,87 zł - to jest podastawa 100 %. Od tej kwoty odejmuje się: podatek 19 % i Fundusz zdrowotny. Tak samo liczy się dla kob iety ciężarnej (podstawę 100 %). TYLKO i WYŁĄCZNIE 100 % LICZY SIĘ ZA URLOP WYPOCZYNKOWY.Temat: świadczenie urlopowe
Tylko raz w roku jest wypłacane świadczenie urlopowe. Aby je otrzymać, pracownik musi wykorzystać urlop wypoczynkowy w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Brane są pod uwagę nie tylko dni robocze, ale także niedziele i święta.
W tym roku świadczenie urlopowe może wynieść maksymalnie 906,61 zł dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach. Ten natomiast, który pracuje w szczególnie uciążliwych warunkach, może liczyć maksymalnie na 1208,81 zł. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 4 ustawy z 4 marca 2004 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) wysokość takiego świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego odpowiedniego dla rodzaju zatrudnienia pracownika.
PozdrawiamTemat: jak policzyć ekwiwalent?
Edi wybacz, że to piszę, bardzo cenię Twoją wiedzę, ale Ty jak zwykle przepisujesz, albo inaczej kopiujesz i wklejasz. Myślę, że można to napisać krótko i zwięźle. Otóż, aby wyliczyć ekwiwalent należy najpierw uzyskać średnie wynagrodzenie z 3 miesięcy. Tu jest warunek: z 3 miesięcy w pełni przepracowanych, czyli bez zwolnień lekarskich. Dopiero mając średnią z 3 m-cy dzielisz przez współczynnik, który wynosi 20,91 na rok 2003 i mnożysz przez dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Dlatego wyliczając średnią, nie należy brać pod uwagę lipca, w którym wystąpiła choroba. Gdyby natomiast w lipcu nie wystąpiła choroba, a pracownika zwalniamy np.1 lipca to należy tą część miesiąca liczyć jak pełny miesiąc.Temat: TOAW - DWLąd żongluje kadrą

Urzędnicy mianowani jeszcze wg starej ustawy są i to nawet po kilka osób w niektórych WKU. Ich status został przedłużony do bodaj 2010 roku a po tej dacie stają się pracownikami na czas nieokreślony. Pracują i będą pracować za te psie pieniądze bo są w takim wieku, że za młodzi na emeryturę a za starzy na zmianę pracy.

Masz rację - pracowników tych włączono do korpusu służby cywilnej ale nie są to urzędnicy korpusu służby cywilnej lecz pracownicy korpusu służby cywilnej.
Urzędnikiem służby cywilnej - może zostać osoba, która posiada miedzy innymi - odpowiedni staż pracy w organach administracji, certytfikat językowy a przede wszystkim zdany egzamin "urzędniczy" przed komisją służby cywilnej lub absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Mianowani urzędnicy niezależnie od miejsca pracy otrzymują dodatek do pensji (na dzisiaj ok. 500 zł) oraz dodatkowy urlop wypoczynkowy. Z tej racji tylko oni mogą liczyć się z ryzykiem otrzymania polecenia przeniesienia służbowego.
Także nadal wydaje mi się, że w TOAW takich niewielu.
Pozdrawiam.Temat: kto płaci
Jeśli jesteś zatrudniona na umowę o pracę to teoretycznie pracodawca. Jeśli masz założoną własną działalność to ty sama. Premie to sprawa wewnętrzna każdej firmy. Możesz oczywiście walczyć o swoje prawa. Musisz się jednak liczyć ze zmianą pracodawcy. W Polsce mamy dziki kapitalizm i podobno duże bezrobocie. Do tego w naszej branży jest poważne załamanie rynku. Ja też nie dostaję należnego mi ubrania roboczego, bo bardziej cenię sobie pracę. Każdy urlop wypoczynkowy czy zwolnienie lekarskie jest dla mnie urlopem bezpłatnym. Taka rzeczywistość.Temat: Ogólnopolski zlot Volvo 2007

zlot naszego forum, południe kraju.
no więc dobra... W grę pewnie wchodzi lipiec-sierpień.. Ja sie postaram dowiedzieć w pracy kiedy mogę liczyć na jakiś urlop i może niech każdy z chętnych tez sie o coś takiego zorientuje..
Jeżeli ma ktoś jakies "zaprzyjaźnione" sprawdzone ośrodki wypoczynkowe to niech da namiar najlepiej na strone www i coś w drodze eliminacji wybierzemy, następnie będę mógł podjechać w kilka wybranych miejsc jak to wygląda na żywo..
Trzeba sie dogadać ile by to miało być dni ile osób itp..
Ja sie piszę nawet na 7 dni, a osób 1 albo 2...

Ewentualnie mogę się też zorientować jak sytuacja wygląda z miejscem na słowacji... Pamietam że w Namestowie jest taki duży kompleks z bazą noclegową.. Bo nie ma co ukrywac, ze jezeli miało by byc ok 30 osób to będzie strasznie trudno coś znaleść w "kupie"... jest juz poprostu późno... ale próbowac mozemy
Ewehtualnie zrobimy zlot w krakowie
PS:
Chyba że w grę wchodzi pole namiotowe, ale niektórzy z nas mają małe dzieci więc to pewnie odpada... no le do przemyślenia..

Mówiliście coś o tych bieszczadach, ale ja moge sie np kopsnąc do żywca i okolic jak tam wygląda sytaucja z miejscami noclegowymi..
no nie wiem, myślmy wszyscy... Wiadomo ze i tak wszystkim nie dogodzimy, ale jakiś kompromis trzeb aosiagnąc, zeby jakiś duży spocik zrobić...
No i ile by to dni miał być?? Długi weekend? piątek-sobota-niedziela?? czy tylko sobota-niedziela?? czy tydzień??
Piszczie i decydujcie się szybko..Temat: Cofniecie zgody na urlop| Poniósł koszty, których nie odzyska.
| Jestem przekonany, że Sąd (nie wiem czy Pracy czy Powszechny) przyzna
| należne odszkodowanie. Jeżeli urlop był zgodny z planem urlopów to
| takie odwołanie  jest dla mnie równoznaczne z odwołaniem z urlopu.

To nie wiesz, że pracodawca może przesunąć termin urlopu?
Pisałem o tym powyżej.
"Przesunac termin urlopu pracodawca
moze ze wzgledu na szczególne potrzeby, jezeli nieobecnosc pracownika
spowodowalaby powazne zaklócenia toku pracy. Pracodawca w tej sytuacji
kosztów nie pokrywa."
Z art. 164 par.2 KP


Może wtrącę swoje 3 gr do dyskusji.
Przeczytaj jeszcze raz (uważnie) paragraf na który się powołujesz.
Brzmi on inaczej. A jeśli cytujesz z pamięci, to nie umieszczaj tego w
cudzysłowie - po prostu nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Plan urlopów służy nie tylko pracodawcy - na tej podstawie pracownik
może również zaplanować swój wypoczynek. W przypadku wycieczek
zorganizowanych wiąże się to ze sporymi kosztami, które trzeba pokryć
na długo przed wyjazdem (miesiąc to minimum). Pracodawca musi liczyć
się z koniecznością zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika.
Każdy sąd przyzna mu rację.
Jeśli nadal tego nie rozumiesz, to życzę Ci żebyś na własnej skórze
doświadczył takich problemów. Może wtedy zmienisz zdanie.

Pzdr
Olo

Temat: Niewolnictwo!!!!!!!!!!!!!!
oj oj nie ma sposobów na" ustawienie"pracodawcy oszusta .W większych zakładach czy sieciach handlowych to przy pomocy mediów tak ale w małych kilkunastu -osobowych firemkach to na pewno nie .Ludzie najczęściej boją się albo nie mają się do kogo zwrócić .Na naszą lokalną telewizję czy prase to raczej nie mozna liczyc kiedys probowałem i nic.W takich firemkach jest duzop gorzej niz w wymienianej cukrowni.Macie zaplasnowane urlopy wyp.Ośrodki wypoczynkowe nad morzem i troche luzu po kampanii W małych firemkach jak jest robota to mozesz zapomnic o urlopie w okresie letnim.Kilka dni w okresie świątecznymi to wszystko Zero premii.itp.Temat: Dlaczego sobota?
My mieliśmy wesele w piątek. Kilkoro gości się spóźniło, bo praca, 2 nie dojechało (nie dostali urlopu) i tylko 2 przybył;o od razu na salę. ogólnie goście chwalili sobie wybór bo mięli dodatkowy dzień na wypoczynek po weselu i poprawinach.

Teraz w mojej rodzinie szykuje się niedzielny ślub, fajny pomysł. środek tygodnia, tez by mi się podobał oczywiście trzeba się liczyć z tym, że część nie dostanie urlopu, no i przede wszystkim szybko zająć się zaproszeniamiTemat: ZLOT 2009 - Organizator poszukiwany
Do kolegi Janko
skoro zlot trzydniowy to ważna sprawą są noclegi i grupa tych kilkuset osób, bo na tylu liczymy uczestników zlotu, musi gdzies w normalnych warunkach gdzieś spać a ty proponujesz jak zrozumiałem

Camping

"Nad brzegiem Dunajca w Zespole Rekreacyjnym Polana Sosny usytuowane jest pole caravaningowe z 70 miejscami postojowymi dla przyczep campingowych, samochodów typu camper oraz namiotów.
Do każdego miejsca przydzielone jest przyłącze energetyczne i wodnokanalizacyjne. Caravaning posiada nowocześnie wyposażone zaplecze sanitarne, przystosowane również dla osób niepełnosprawnych.

Camping może pomieścić:

- 13 stanowisk dla przyczep kempingowych

- 22 stanowiska typu „camper”

- można także rozbijać namioty "

Nie wiem jak ty, ale jak ktoś przyjedzie tam swoim Mitsubishi raczej bez przyczepy i nie jakimś Kamperem to chyba nie będzie zainteresowany noclegiem w namiocie ,to chyba raczej należałoby szukać miejsca w którym jakieś 2, 3 lub 4 pensjonaty czy motele są blisko siebie i jest jakiś duży parking na te 100-150 autek aby cała grupa Mitsumaniaków mogła spędzić razem we wspólnym gronie +oczywiście jakieś atrakcje zlotowe do wyboru.

Tego lata sam byłem w tych rejonach na urlopie i jakoś tego zlotu tam ze względu na brak infrastruktury (konkretnej dla Naszych potrzeb) mimo wielu innych atrakcji: 2 zamki (w tym 1 z dość dużym parkingiem ale z wiadomych wzgledów on odpada) zapora, rejsy statkami, spływ Dunajcem, niestety jakoś nie widzę?

Czy Dom Wypoczynkowy i apartamenty Pod Taborem pomieszczą wszystkich????? Bo chyba kolego nie myślisz o samym Campingu i Chacie Spiskiej i KirTemat: temat tymczasowy - wakacje zespołu redakcyjnego
Redakcja wortalu piaszczans.republika.pl po katorżniczej pracy w przeciagu ostatnich kilkunastu miesięcy (pozycjonowanie wortalu, zbieranie materiałów, skanowanie zdjęć i dobór współpracowników) wyrusza na zasłużony wypoczynek. Niestety, nie ejsteśmy z żelaza i nam też potrzebne jest parę dni urlopu, bo jak to mawiał poeta "nie samymi Piaszcznsami człowiek żyje".

Liczymy, że po naszym powrocie zastaniemy na tym forum szereg propozycji i zalążków artykułów, które nadawać się będą na wortal.

Życzymy dobrej zabawy i do zobaczenia już niebawem!

redakcja wortalu piaszczans.republika.pl
Temat: Porozmawiajmy o kosztach
jeszcze jedna sprawa:

mając małe dzieci (dziecko) wyjazdy stacjonarne wychodza dość tanio, oczywiście zależnie od standartu, miejsca itp, ale gdy dzieci dorastają zaczyna się robić coraz drożej bo np wcześniej płaciło sie tylko za 2 osoby, potem trzeba juz płacic za trzy, potem cztery itp. itd. a w kamperze koszty są prawie stałe niezależnie czy jadą 2 czy 6 osób! To tyle o kosztach!

inna sprawa to ile razy można jeździć na wczasy do hoteli które wszędzie wygladaja tak samo! gdzie wszędzie są tłumy ludzi, gdzie wreszcie wypoczynek sprowadza się do wylegiwania nad basenem, oczywiście są ludzie którym to pasuje i bedzie pasować ale jednak większośc ludzi po tym jak już zachłysną się pobytami we wszelkich All, zaczyna szukać czegoś innego! Stąd coraz większa popularność bardziej aktywnych form wypoczynku i min. karawaningu! Zaczyna się liczyc nie tylko sam fakt wyjazdu na urlop ale również jakośc tego wyjazdu!

PS. Hotel Gołebiewski to przykład najkoszmarniejszego hotelu jaki mozna sobie wyobrazić! Wierzcie mi! nie jest wart ani połowy tej kwoty jaka należy zapłacić! I to nie dlatego że jest jakioś wybitnie drogi na tle innych polskich hoteli!
to chyba mój najdłuższy post!Temat: urlop wypoczynkowy niepełnosprawnego
Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy dla pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności? Jego norma dobowa wynosi 7 godzin.
Czy urlop liczymy za 7 godzin czy za 8 godzin.Temat: urlop wypoczynkowy pilne
Należy sie 18 dni urlopu wypoczynkowego( tzn. liczymy też sierpien do urlopu)Temat: wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela oddziału przedszko
Zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych.W szkołach feryjnych 56 dni - liczymy wszystkie dni tygodnia-8 tygodni.PozdrawiamTemat: Bez badań kontrolnych pracownik nie dostanie urlopu
Proszę o odpowiedz, czy w takim wypadku urlop wypoczynkowy będzie się liczył od dnia uzyskania zaświadczenia czy od dnia nastepnego?

Mój pracownik przyniósł zaświadczenie o godz 12.00 i wiec czy mam mu ten dzień już liczyć do urlopu?Temat: urlop
Wymair urlopu za 1/8 etatu liczymy od 26 dni tj.3,25(niepełny dzień zaokrągla się w górę do pełnych dni)czyli wychodzi 4 dni urlopu wypoczynkowego co w ywmaizre godzinowym wynosi 32godz.(8dnix4godz.).Temat: urlop wypoczynkowy -soboty pracujące
pracownika zatrudniam na pełen etat ale w tym są soboty Przysługuje mu 26 dni urlopu.Od 1 sierpnia udzielam mu urlopu .Wiem że napewno 15 sierpnia jako dzień wolny od pracy nie jest wliczany ,ale co z sobotami ?Liczyć czy nie?Temat: Urlop okolicznościowy-jak liczyć
Czy do wyliczenia wynagrodzenia za urlop okolicznościowy , stosuje się takie same zasady co do urlopu wypoczynkowego(pracownik ma stawkę godzinową +premia miesięczna)????Temat: Rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy...
Ptica nie wiem skąd ta nerwowość, czyżbyś też pobierał ekwiwalent za wyżywienie na urlopie?

Nie mieszam tutaj różnych spraw - pytam o bezpłatne wyżywienie!!!
Stąd moje pytanie, czy mogę liczyć na pieniądze podczas urlopu wypoczynkowego?Temat: czy płatny jest dzień przez pracodawcę ?
Jescze jedno ważne pytanie : jeśli pracownik ma wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za godziny pracy to liczyć tylko z pensji zasadn.
czy jak urlop wypoczynkowy tj.średnią ?Temat: Termin Topo
Sadam ale niektórzy pracują i muszą urlop wypoczynkowy z dużym wyprzedzeniem zaplanować jeśli wogóle chcą liczyć na wolne w czerwu lub lipcu. Musze sie szybciej zdecydować niż inni, bo im później tym mniej terminów wolnych :D:DTemat: Dodatek stały

Art. 95. Żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, niezależnie od odprawy, o której mowa w art. 94, przysługują następujące należności pieniężne:
1) przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby wypłacane co miesiąc świadczenie pieniężne w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby;
2) ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, w tym za dodatkowy urlop wypoczynkowy, niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za lata poprzednie, nie więcej jednak niż za trzy lata;

Art. 97. Ekwiwalent pieniężny za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego wynosi 1/22 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej.


Pewna pani z finansówki powiedziała mi, że wszystkie dokumenty odnośnie dodatku o charakterze stałym muszę sam dostarczyć, bo ona niewie co i jak liczyć.
Służyłem na lotnisku i brałem BOS, teraz jestem od 2.2005 w rakietówce w 3WBR OP 31.01.2007 odchodzę na emeryturę po 15 latach służby.
Kto wie jakie dokumenty i zaświadczenia są mi potrzebne żebym wszystko otrzymał i skąd to wziąć?
Powiedziała mi ta kobieta, że potrzebny jest odpis z rozkazu o przyznaniu tego dodatku (JW 1958 zostało rozformowane w 1999r) i potrzebny jest wyciąg z finansówki, ten pierwszy i ostatni żeby naliczyć ile lat go pobierałem, acha i muszę z tym zdążyć najpóźniej do 10.12. bo już wtedy będę miał naliczaną pensję na styczeń.

Niech ktoś mi powie ile jest w tym prawdy.
Jeżeli tak to jakie dokumenty i gdzie ich szukać.Temat: Zaległy urlop wykorzystaj do końca marca
Zaległy urlop wykorzystaj do końca marca

2008-03-14 07:05:00
oprac :m.j.

Urlop wypoczynkowy pracownik powinien wykorzystać w tym roku, w którym nabył do niego prawo. Powinien to zrobić do końca pierwszego kwartału następnego roku. Czyli za rok ubiegły – do końca marca tego roku.

Niewykorzystany urlop przedawnia się z upływem trzech lat. Zatem z końcem marca 2008 r. przedawni się urlop za 2004 r., natomiast urlop za 2008 r. przepadnie, jeśli nie wykorzystasz go do końca marca 2012 r.

Czy musisz uzgadniać termin zaległego urlopu z pracodawcą?

Pracodawca udziela urlopu w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Oznacza to, że termin wykorzystania urlopu może zaproponować nie tylko pracownik, ale także pracodawca. Jednak jeśli nie dojdziemy do konsensusu z pracodawcą w kwestii terminu urlopu, nie możemy ot tak nie przyjść do pracy. Jednym słowem musimy dojść do porozumienia, w przeciwnym przypadku nasz pracodawca, może nasze niestawienie się do pracy potraktować jako jej porzucenie. A konsekwencje tego kroku są dosyć poważne (samowolne skorzystanie z urlopu można uznać za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co może skończyć się rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia – z dnia na dzień, a więc dyscyplinarnie).

Kiedy pracodawca nie chce dać urlopu

Pracodawca, który nie chce udzielić pracownikowi zaległego urlopu, nie płaci za czas urlopu, zaniża wymiar urlopu oraz nie przestrzega innych przepisów urlopowych, musi liczyć się z sankcjami. Pracownik ma prawo poskarżyć się do Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor pracy może nałożyć mandat karny w wysokości od 500 do 1000 złotych. Jeśli pomimo takiej kary pracodawca nie podporządkuje się poleceniom inspektora, ma on prawo skierować sprawę do sądu. Sąd może ukarać pracodawcę grzywną do 30 tys. zł

Jeśli pracownik nie może dostać zaległego urlopu, może wnieść sprawę do sądu pracy. Wniesienie pozwu przerywa bieg terminu przedawnienia urlopów zaległych. Jeśli więc pozew w sprawie urlopu za 2004 r. będzie złożony najpóźniej 31 marca 2008 r., to zasądzone przez sąd roszczenie (zaległy urlop) pracownik będzie mógł wykorzystać nawet w ciągu 10 lat, licząc od daty wyroku.

Kiedy Pracownik nie chce iść na zaległy urlop?

Rzadki to przypadek, ale : pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop nawet wtedy, gdy ten nie wyraża na to zgody. Ma prawo wydać polecenie pisemne. Takie przyzwolenie wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2006 r. (sygnatura akt: IPK124/05).

Żródło:Dziennik.plTemat: Urlop wypoczynkowy - do Dordzika
Dordziku ! Mam prośbę o wyrażenie opinii w dwu troszkę nietypowych przypadkach.

PRZYPADEK PIERWSZY. Pracownik zatrudniony na pełen etat, w standardowym wymiarze - 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo. Z roku 2004 zostało mu 10 dni, czyli 80 godzin zaległego urlopu. Od 01.01.2005 wskutek orzeczenia o wysokim stopniu niepełnosprawności przechodzi na tryb 7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo. CZY JEGO URLOP ZALEGŁY TO 10 DNI * 7 GODZN DZIENNIE = 70 GODZIN, CZY TEŻ 80 GODZIN/7 GODZIN DZIENNIE = 11 DNI I 3 GODZINY ???

PRZYPADEK DRUGI. Pracownik zatrudniony na pełen etat, w standardowym wymiarze - 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo. Pracuje b. długo i na czas nieokreślony - krótko mówiąc 26 dni. w czerwcu wykorzystał 10 dni czyli 80 godzin urlopu. Od 01.07.2005 wskutek orzeczenia o wysokim stopniu niepełnosprawności przechodzi na tryb 7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo. Wydaje mi się, że za pierwsze półrocze należy mu się 13*8=104 godziny urlopu, a za drugie 13*7=91 godzin . Łącznie 104+91=195 godzin urlopu w roku. Czy zgodzisz się ze mną, że skoro owe 10 dni wykorzystał w czasie, gdy pracował po 8 godzin dziennie, to nadal liczymy 80 godzin wykorzystanego urlopu. Stąd pozostało mu 195-80=115 godzin. I teraz zabawa się znów zaczyna. Skoro wykorzystał 10 dni z 26-u, to pozostało mu 16 dni. Ale 16*7=112. To może liczyć, że pozostało mu jednak do wykorzystania poprzednio wyliczone 115 godzin, czyli 7 dni i 3 godziny urlopu ?

NA OBYDWA PYTANIA MOŻNA OSTATECZNIE ODPOWIEDZIEĆ KIERUJĄC SIĘ ZASADĄ INTERPRETACJI NA KORZYŚĆ PRACOWNIKA. ALE NAJPIERW CHCIAŁBYM JEDNAK ZASTANOWIĆ SIĘ CZY Z PRZEPISÓW NIE DA SIE "WYCIĄGNĄĆ" INTERPRETACJI ROZSĄDNEJ.

Będę bardzo wdzięczny za opinie.Temat: Cukrzyca a relacje z innymi

Zdecydowanie mogę napisac, że to najgorsze z moich doświadczeń życiowych.
Nigdy się tak nie bałam

No właśnie i lęk towarzyszy, i chyba będzie towarzyszył mi do końca (albo życia albo wyleczenia, oby to drugie), ale wydaje mi się, że nie dałam (nie daliśmy) się tej chorobie, robimy niemalże wszystko dostosowując małe co nieco do cukrzycy.
Największą ostoję mam w mężu z nim mogę zostawić Julkę spokojnie, wszystko wie co i jak. Razem siedzimy liczymy, mnożymy, przestawiamy bazę i dobieramy bolusy. Mąż też był ze mną i z Julką przez 2 tyg. niemalże non stop w Klinice, miał urlop wypoczynkowy, zarą... wypoczynek, ale cóż. Również wielkie ukłony i podziękowania dla męża.
Nasi przyjaciele bez mrugnięcia okiem zaakceptowali pewne reguły, no i oczywiście chorobę, byli już u nas w szpitalu w odwiedzinach, gdy tylko się dowiedzieli, znajomi pytają się co może Julka zjeść co nie, z jedną koleżanką Julka namiejętnie wcina ogórki
Najbardziej zawiodła mnie moja mama. Jak się dowiedziała o chorobie to przyjechała i była u nas przez tydzień i to wszystko co nam pomogła. Jak byliśmy w Polsce mój mąż często wyjeżdżał służbowo, w lutym rok temu Julka zachorowała (grypa), mnie też zaczęło coś łamać, dzwonię do mamy i proszę, żeby przyjechała, bo nie mam nawet jak wyść do sklepu po chleb, a ona na to, że pewnie przyjedzie, zarazi się i kto się później nią zaopiekuje, a musi chodzić do pracy przecież. Tak więc mogłyśmy z głodu "zdechnąć" ale co tam. Oczywiście nawet poziomu nie zmierzy Julce.
Bardziej mogę polegać na mamie męża, jak coś się dzieje jeden telefon i jest, ale sprawy "cukrzycowe" są dla niej za trudne, po prostu boi się odpowiedzialności i też nawet poziomu nie zmierzy, ale pomoże w domu, w kuchni... Jeżeli chodzi o obwinianie to niestety mama męża uważa, że to moja wina, że Julka zachorowała, bo ja miałam "cukrzycę ciężarnych", ale ja się tym zupełnie nie przejmuję, jak się z tym lepiej czuje to niech będzie.
Dlatego też zdecydowaliśmy się wyjechać do Kuwejtu, bo jesteśmy razem i zawsze mogę liczyć na męża, i zawsze po południu jest w domu. I teraz poznając nowych znajomych z różnych stron świata też nie ma problemu, że Julka ma cukrzycę, wszyscy to akceptują i tylko mają milion pytań.Temat: Czy wiecie, że:

Pierwsze 2 nadgodziny to zwyżka o 50% stawki godzinowej; następne o 100%.

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje w wysokości 100% lub 50% wynagrodzenia (art. 1511 § 1 k.p.). Liczymy je od wynagrodzenia pracownika wynikającego z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną lub, jeżeli nie wyodrębniono takich składników wynagrodzenia, jest to 60% wynagrodzenia.

Dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia przysługuje za nadgodziny przypadające:

• w nocy,
• w niedziele i święta, które nie są dla pracownika dniami pracy wynikającymi z jego rozkładu pracy,
• w dniu wolnym od pracy, który został udzielony w zamian za pracę w niedzielę lub święto (przepracowane zgodnie z obowiązującym go rozkładem).

Dodatek w tej wysokości należny jest również za pracę nadliczbową z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Postanowienie to nie dotyczy jednak sytuacji, w których przekroczenie to nastąpiło w wyniku pracy w nadgodzinach, za którą pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w art. 1511 § 1 k.p. (a więc może to być także 50% dodatek).

Dodatek 50% przysługuje za każdą godzinę pracy w nadgodzinach przypadających w innych sytuacjach.

Obliczając wysokość tego dodatku musimy posłużyć się zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.) .

Czyli z tego wynika że wszystkie nadgodziny w dni powszednie to dodatek 50%, a po zatem hydraulicy mogli by część przeglądów gazowych wykonać w czasie godzin pracy, zamiast prac porządkowych, co pozwoliło by na znaczne oszczędności.Temat: Wypowiedzenie umowy o prace w trybie natychmiastowym.
Na moj gust to on sobie moze.....
A tak powaznie. Kodeks Pracy chroni i pracownika ale takze i pracodawce.
Obowiazeuja obie strony identyczny okres wypowiedzenia. Jezeli piszesz ze
jakbys ty mial go zwolnic to musialbys mu dac 3 miesieczny okres
wypowiedzenia, to oznacza ze i on musi ci dac 3 miesieczny okres
wypowiedzenia (np. na znalezienie innego pracownika, rozliczenie z firma
itd.)
Jezeli chce od razu odejsc to moze to zrobic albo poprzez porozumienie
stron, albo....porzucenie pracy.
Okres wypowiedzenia zaczyna sie liczyc od ostatniego dnia miesiaca w ktorym
zostal zlozony.
Przyklad. 15 siepnia pracownik pisze podanie o zwolnienie (i ma
trzymiesieczny okres wypowiedzenia)
pracownik bedzie pracowal jeszcze wrzesien, pazdziernik,  i CALY listopad.
Tyle moge powiedzec na ten temat

Jezeli zrobil ci manko i mozesz to udowodnic, to postrasz go Kodeksem KARNYM
(nawet wtedy kiedy nie mial odpowiedzialnosci materialnej)
Wtedy szybko miekna ci ktorzy mieli lepiace lapki

Wojciech Niemira

Użytkownik WojtekSk


Kilka dni temu pracownik po pobycie na kilku miesiecznym chorobowym
przniosl
mi wypowiedzenie, od dnia - data - skladam wypowiedzenie umowy o prace w
trybie natychmiastowym. Nie podal zadnych przyczyn wypowiedzenia.
Wypowiedzenie zostawil w siedzibie firmy u innego pracownika i wiecej sie
w
firmie nie pokazal. Czy ma prawo zrobic cos takiego, jesli ja chcial bym
go
zwolnic przyslugiwalo by mu 3 miesieczny okres wypowiedzenia. Co z tym
fantem zrobic? Nalezy mu sie  jeszcze kilka tygodni zaleglego urlopu
wypoczynkowego. Jego chorobowe bylo tzw. lewe, to znaczy narobil troche
balganu w papierach i manka w kasie a przed zapowiedziana inwentaryzacja
nagle ciezko zachorowal. Jak sie okazalo u poprzedniego pracodawcy tez
bylo
identycznie, chwali sie kilku osoba ze dla tego tak czesto zalatwia sobie
zwolnienia bo ma zamiar sie starac o rente. Niestety dowiedzialem sie o
tym
po fakcie, zreszta z lewymi zwolnieniami raczej walczyc trudno. Czy moge
sie
nie zgodzic na jego wypowiedzenie, a jesli tak to co mam mu kazac wrocic
do
pracy czy isc do sadu pracy? Jesli rozwiaze z pracownikiem umowe o prace
za

bedziemy
dochodzic od siebie zadnych roszczen przed sadem pracy i cywilnym ?

Pozdrawiam i prosze o pomoc - Wojtek.


Temat: Gen. W. znany dowódca z K.

Przepraszam, ale jeśli ktoś ma >45 dni w roku zwolnienia, to raczej każdy wie z jakiego powodu...

Półtora miesiąca + miesiąc ustawowego + ew. dziadkowe, święta, okolicznościowe itp..... toż to już się kwartał robi!!!

I ktoś śmie zarzucać dowódcy że na takie rzeczy reaguje i się tym interesuje? Chyba tylko sami "zainteresowani"... Ja na miejscu ich kolegów z kompanii bym takiego dowódce wręcz błogosławił...

Osobiście nie uważam się za jakiegoś tytana zdrowia, ale w ciągu kilkunastu lat służby chyba nigdy nie miałem więcej niż 10 dni w roku, a średnio to w 5 się mieściłem...

No ale gdzież mi tam do komandosów (ciekawe czy WF na "5" zdają)

ps. Jak ktoś ma złamaną nogę, czy poważną operację to nikt mu złego słowa nie powie - znam wiele takich przypadków i tacy ludzie zawsze mogli liczyć na wsparcie kolegów, i przynajmniej na neutralność dowódcy... Ale "mistrzów L-4" nigdy nie lubiłem i zdania o nich zmieniać nie zamierzam...


Drogi Kolego!
Wierzę że nie chciałeś mnie obrazić...chyba że taki był twój cel...
W-F zawsze zaliczam na 5.
Zawsze biorę udział w zawodach sportowo - obronnych jako reprezentant mojej JW. I wyobraź sobie - skaczę na spadochronie! Czad, nie???
W czasie skoków można również złapać kontuzję...
Mam nienaganną opinię przełożonych.
A kontuzje łapią ci, którzy coś robią, a nie....reszty domyśl sie sam. Musiałem wyleczyć kolana przed misją - a Pan W. miał to w nosie....
Więc jak dostałem 18 miesięczny kontrakt do podpisania to powiedziałem że w takim układzie niech sami sobie jadą!!! No to dostałem na 3 lata.
Też nie lubię "miszczów" L-4...
A urlop wypoczynkowy w tym roku pozostał na papierze...Temat: Wypowiedzenie umowy o prace w trybie natychmiastowym.
Czesc, Wojtku,

Po kolei :

Kilka dni temu pracownik po pobycie na kilku miesiecznym chorobowym przniosl


mi wypowiedzenie, od dnia - data - skladam wypowiedzenie umowy o prace w
trybie natychmiastowym. Nie podal zadnych przyczyn wypowiedzenia.
Wypowiedzenie zostawil w siedzibie firmy u innego pracownika i wiecej sie w
firmie nie pokazal. Czy ma prawo zrobic cos takiego, jesli ja chcial bym go
zwolnic przyslugiwalo by mu 3 miesieczny okres wypowiedzenia. Co z tym
fantem zrobic?


Nie moze byc mowy o takim wypowiedzeniu. Jezeli umowa o prace ma byc rozwiazana z dnia na dzien, to
tylko za porozumieniem stron. W przeciwnym wypadku - rozwiazanie z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
a wiec trzy miesiace, co liczyc bedziesz od 1 lutego do ostatniego dnia kwietnia br.

Wniosek o rozwiazanie pracownik przekazuje pracodawcy za potwierdzeniem odbioru, bo pracodawca musi
wyrazic zgode na rozwiazanie umowy o prace. Jezeli zostawil gdzies tam, bez niczyjego podpisu, to
powinienes wyslac pismo listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, ze uwazasz jego nieobecnosc za
nieusprawiedliwiona i oczekujesz, by natychmiast sie skontaktowal z Toba. Jezeli brak odpowiedzi, wysylasz
pismo z rozwiazaniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu naruszenia podstawowego
obowiazku pracownika + swiadectwo pracy. Bedzie mial super swiadectwo pracy, jezeli mial np. stanowisko
zwiazane z odpowiedzialnoscia materialna.
W swiadectwie rozliczysz nalezny ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (i zaplacisz).
Lewe zwolnienia - jezeli dostarczy ci kolejne, przeslij do ZUS z pismem sygnalizujacym problem, ZUS
podobnie lubi teraz sprawdzac takie never ending story.

sadem pracy i cywilnym ?

Tego dokladnie nie wiem, ale sadze, ze to jest wlasnie istota porozumienia stron.

Serdecznie pozdrawiam
marek janczur

Temat: Psycholog dla nas czy my dla psychologa? :(
To prawda, ze psychologia jest odhumanizowana.
Truskawko psycholog moze sie poczuc zagrozony, ze zle pracuje. Lekarze tez sie zloszcza, gdy sie idzie do innego.
Mam inne podejscie. Uwazam, ze zawsze ktos moze wiecej umiec ode mnie, albo akurat wie to, czego ja nie wiem. Integracja sensoryczna na pewno jest dobra, jesli pomaga. I nie widze powodu, dlaczego mialabys truskawko sie tlumaczyc przed psychologiem dlaczego cos zmieniasz albo idziesz gdzie indziej. Psycholog sie musi liczyc z frustracja, ze pacjenci beda odchodzic, to jest wpisane w zawod i nie ma sie co obrazac, swoje emocje trzeba zostawic na boku. Nie kazdemu pasuje kazdy psycholog, nie kazdy psycholog moze pracowac z kazdym dzieckiem czy doroslym. Ja od razu wiem, ze wspolpracy nie bedzie, gdy mnie cos przerasta. Wcale tego przed rodzicami nie ukrywam, nieprawda jest, ze wiem wszystko. To jest mylne pojecie o psychologu i mylne nastawienie. Poza tym, jak kogos nie lubie i czuje do niego niechec - nie moge z nim pracowac, bo to by bylo falszywe. Wspolpraca musi sie opierac na przyjazni.
Dreptak nie wiem do kogos trafil, ale musze Ci powiedziec, ze ja nie jestem zwolenniczka bezstresowego wychowania. Byc moze dlatego, ze mam silne, zdroworozsadkowe myslenie i wiem, ze kara i konsekwencja nikomu nie zaszkodzila. Poza tym to jest przestarzala teoria, wychowanie bezstresowe bylo modne 20 lat temu, jak mnie nie bylo w zawodzie. I fakt jest niedouctwo, bo nikt nie wymaga od lekarzy czy psychologow, zeby sie uczyli. Malo tego jak ja robie kolejne szkolenie, krzywo sie na mnie patrza, no bo po co robie Znakomite zdanie pewnej pani dyrektor zacytuje - a po co pani szkolenie? Studia pani powinny wystarczyc! I takie jest nastawienie, dreptak naszych wladz i zwierzchnikow. Napisalam wyzej - musze brac urlop wypoczynkowy na szkolenie, ktore pozniej wykorzystuje w pracy, rozumiesz? Nie promuje sie fachowcow, ale lichoty. Nie bede cytowac, dodam tylko, ze jeden z dyrektorow poradni ma studia i zadnego szkolenia oczywiscie z wyjatkiem tego, ktore mu daje uprawnienia do bycia dyrektorem. malo tego, on przechodzi przez konkurs w urzedzie (sfingowany) jak burza (ma 30 lat praktyki i zadnego szkolenia!)! Jest po prostu beznadziejny merytorycznie, mowie Ci beznadziejny. Nie rozumie, co sie do niego mowi, malo tego, sam sie do tego przyznaje, ze nie rozumie. No jak taki czlowiek ma byc otwarty na wiedze? Zupelnie sie nie bierze pod uwage fachowosci, opinii klientow przy takim obsadzaniu stanowisk. Caly czas mowie wiec o lobbingu rodzicow, jako najbardziej zainteresowanych problemem. mam nadzieje, ze za mojego zycia doczekam sie sanacji i zmian, ale widze, z jakim oporem to idzie. Wszedzie nepotyzm i korupcja, tumiwisizm urzednikow. To na tyle. Nie dziwie ci sie dreptak, ze sie zloscisz. Ja sie tez zloszczeTemat: Szukam Niani!!!
Fakt, szkoda Ania, że nie mieszkamy w jednej miejscowości. Zresztą nie tylko my, bo problem jest spory.
Wypisałam Julkę z przedszkola, bo... no właśnie lista jest długa, ale przeważyły te choroby w zasadzie od grudnia do kwietnia było ciągle jedno i to samo - zapalenie ucha. Częstotliwość makabryczna, wychodziło na to, że mała brała co 2 tyg. antybiotyk, tydzień góra dwa tyg., przerwy i znowu antybiotyk. Doszło nawet do perforacji i pęknięcia błony bębenkowej. Przeraziłam się, że mi dziecko ogłuchnie, nie wspominając nawet o ciągłych nocnych wizytach na ostrym dyżurze i o ilości wydanej kasy na leki i prywatnych wizytach lekarskich (bo np. do laryngologa na wizytę czeka się ok 2 mies.). Znalazłam nianię, bardzo fajna młoda dziewczyna. Nic na temat cukrzycy wcześniej nie wiedziała, a obsługi glukometra i pompy nauczyła się w pięć sekund. Wszystko było by fajnie, gdyby nie to, że to studentka i na początku miało być inaczej a później powiedziała, że chce wolne: cały czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień, bo sesja, bo wakacje.... No i w pracy jak byłam co chwila na zwolnieniu moja "koleżanka" tak mnie załatwiła, że szefu stwierdził, że lepiej dla dziecka i dla mnie będzie jak pójdę sobie dalej na wychowawczy. Wkurzyłam się trochę, może bardziej niż trochę i na początku chciałam nszukać nowej niani, ale stwierdziłam, że w d...e, w imię czego...."lojalności", "przyjaźni", sumienności a jak mnie nie było to po mnie jedżono, zero empatii. Poza tym jak niani zapłaciłam za opiekę to prawie nic mi nie zostawało z wypłaty. Tak więc przez cały czerwiec jestem na urlopie wypoczynkowym a od lipca znowu na WYCHOWAWCZYM. Pogodziłam się już z tym, że z cukrzycą w naszym przypadku, gdzie nie możemy liczyć na pomoc najbliższych, bo boją się choroby jak diabeł święconej wody, nierealne jest żebym pracowała. Poza tym małżonkowi szykuje się znowu jakiś wyjazd zagraniczny, więc znowu pojedziemy z nim w delegację Tak więc nie ma tego złego coby na dobre nie wyszło.Temat: Urlop dla poratowania zdrowia
Karta Nauczyciela
Art. 73.
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.
3. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres.
4. Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia.

Skoro pracujesz 14 lat i w tym czasie korzystałaś z rocznego urlopu wychowawczego, to siedmioletni okres zatrudnienia w szkole posiadasz bez względu na to jak go liczyć.
Nawet jeżeli przerwa w pracy spowodowana ciążą, urlopem macierzyńskim i wychowawczym trwała 2 lata, to i tak wymagany okres pracy w szkole wydłużyłby się wtedy o półtora roku. Oczywiście należy go liczyć od momentu rozpoczęcia pracy, czyli w tym przypadku prawo do urlopu dla poratowania zdrowia uzyskałabyś po 8,5 latach pracy.
Przynajmniej ja tak to interpretuję. Prawnik chyba liczy okres pracy w szkole od momentu zakończenia urlopu wychowawczego.
Mam nadzieję, że to ja mam w tym przypadku rację.
Jethro, Edzia, jakie jest Wasze zdanie?Temat: Jaki przysługuje mi urlop?
Witam mam skomplikowany dla mnie problem z urlopem wypoczynkowym. W kadrach naliczali mi od 3 lat 20-dniowy urlop mimo iż już wydaje mi się ze przysługuje mi 26 dni już od roku 2006.
Może przedstawi szkoły i starz pracy, każda praca była na pełen etat w pełnym 8 godzinnym wymiarze godzin.
1) Technikum (5 lat) - 1992/1997
2) Praca „A” (3 miesiące) – 08.06.1998/07.09.1998
3) Praca „B” (1 rok i 1 miesiąc) – 03.10.1998/10.11.1999
4) Praca „C” ( 1rok 7 miesięcy) – 04.06.2001/25.01.2003
5) Studia, licencjat – 2000/2004
6) Praca „D” (nadal pracuję) – 01.06.2005
Za skończone studia przysługuje mi 8 lat za względu na to iż praca ”C” pokrywa się z okresem nauki nie wlicza się do stażu. Do tego miejsca zgadzam się i wszystko rozumiem. Nie rozumiem dlaczego w kadrach twierdzą iż praca „A” oraz „B” tez mi się nie liczy do urlopu, bo żadną prace nie mogę wliczyć z okresu 8 lat wstecz od dnia ukończenie studiów (nie liczy się mi nic z lat 1997/2004). Przecież praca „A” i „B” nie pokrywa się z okresem żadnej nauki wtedy miałem 3 lata przerwy miedzy technikum a rozpoczęciem studiów.
Według moich obliczeń powinno się liczyć A+B+ 8 (licencjat)+D, i w takim wypadku 10 lat stażu urlopowego stuknęło mi 1 marca 2006. 26 dni powinno mi przysługiwać za rok 2006,2007,2008.
Czy ktoś się orientuje jak to jest i czy kadry w mojej firmie maja rację?
Ewentualnie gdzie mogę szukać jakiejś porady? PIP, Sad Pracy czy może jeszcze jakąś inna instytucja?
Poszukuję paragrafu na które mógłbym sie powoływać.
Proszę o poradę bo nie chce robić zadymy bo może to ja nie mam racji.
Pozdrawiam Slawek.Temat: To dopiero wypoczynek!
Nie ma to jak wakacje za klasztorną furtą
W klasztorze nie ma miejsca na luksusy

Spartańska cela i zero kontaktu z cywilizacją - taki urlop oferuje pracoholikom coraz więcej polskich klasztorów.

Niektóre organizują nawet terapie dla uzależnionych od komórek i internetu, a wszystko za unijne pieniądze - pisze gazeta "Metro"

Takich osób z roku na rok jest w Polsce coraz więcej. I coraz więcej klasztorów wchodzi w turystykę - choć w zeszłym roku ofert "urlopów w samotni" było niewiele, w tym na poszukujących wyciszenia czeka kilkadziesiąt klasztorów.

- U nas nie ma miejsca na luksusy: na obiad dajemy ryż i kalafiorową, a śpi się w celach, gdzie jest stolik i łóżko. Za odpowiednią opłatą jesteśmy w stanie wynieść nawet łóżko i wstawić trumnę, jakby klient sobie życzył - opowiada ks. Wiesław Kowalewski, dyrektor Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach koło Staszowa (woj. świętokrzyskie), która mieści się na terenie pokamedulskiego zespołu klasztornego.

Rytwiańska pustelnia odmawia parom i rodzinom, przyjmuje tylko pojedyncze osoby. Nie ma tam obowiązku chodzenia na bosaka i w habitach, ale komórki i laptopy obowiązkowo trzeba zdeponować przy wejściu.

Jednak niektórzy klienci do tego klasztoru trafiają wcale nie z własnej woli. Coraz więcej szefów kieruje tam swoich przepracowanych podwładnych. - To normalne, pracodawcy najszybciej zauważą objawy pracoholizmu pracowników - mówi ks. Kowalewski. Więc - choć doba w pokamedulskim eremie kosztuje 60 zł - wolnych terminów na te wakacje już prawie nie ma.

Klasztor w Rytwianach zaczyna leczyć pracoholików dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej: - Gdy tylko wpadliśmy na pomysł terapii, złożyliśmy projekt do UE i dostaliśmy 3,5 mln euro. Dzięki temu możliwa będzie rozbudowa i zwiększenie liczby miejsc - mówi ks. Kowalewski. Klasztor chce, by powstał tam wyjątkowy na skalę ogólnopolską ośrodek rekreacyjno-kontemplacyjny.

Łatwo na pewno nie pójdzie, bo Rytwiany muszą liczyć się z rosnącą konkurencją. Dla biznesmenów i mieszkańców dużych miast, którzy chcą spędzić urlop w samotni, przygotowane są także cele klasztoru ojców Benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem, franciszkanów w Pińczowie, ojców paulinów w Mochowie czy mniszek kamedułek ze Złoczewa (Łódzkie).

I co wy na to?
Chętnie bym się tam zaszyła, nie przywiązana do komórki, TV. Wyciszenie, jakiego potrzeba zwłaszcza szefom firm. Byłoby mniej zawałów serca.
Temat: Słownik folderów i prospektów turystycznych

Słownik turysty nabitego w butelkę

Niemiecki "Der Spiegel" uważniej przyjrzał się katalogom biur turystycznych i zawartym tam atrakcyjnym opisom obiektów, mających gwarantować letni wypoczynek.

Uwaga - ostrzega "Spiegel" - organizatorzy wakacyjnych podróży chętnie upiększają trochę rzeczywistość i może się okazać, że tam, gdzie sugerowany jest urlop marzeń, faktycznie czeka turystyczny koszmar.


No to jedziemy:

  "Idylla w spokojnej okolicy" to w języku prospektów często obiekt położony z dala od infrastruktury turystycznej - sklepów, przystanków autobusowych itp.

  "Bezpośrednio nad morzem" może oznaczać hotel na klifowym wybrzeżu lub koło portu, a wcale nie przy wymarzonej plaży.

  "Od strony morza" - takie sformułowanie wcale nie gwarantuje widoku na morze; zapewne ów widok przesłaniają najrozmaitsze zabudowania.

  "Plaża w stanie naturalnym" może się okazać plażą, o którą nikt nie dba. Turysta powinien się liczyć nie tyle ze złotym, czy białym piaskiem, co z niewygodnymi kamieniami, a czasem i śmieciami.

  "Rozwojowa okolica" może oznaczać, że okolica nie jest jeszcze zbyt dobrze zagospodarowana. Trzeba się liczyć z wieloma placami budowy w sąsiedztwie.

  "Wygodny dojazd" - uwaga, hotel leży zapewne przy ruchliwej szosie lub przy głównej ulicy. Hałas samochodów może turystom dokuczać przez całą dobę.

  "Bezpośrednio przy promenadzie plażowej" - owa promenada może się okazać ruchliwą ulicą wzdłuż brzegu.

  "Dość spokojnie, w centrum starego miasta" - turyści powinni dobrze się wyspać w dzień, bo nocami nie zaznają spokoju.

  "Międzynarodowa atmosfera" - można się obawiać, że opisano w ten sposób okolicę, przyciągającą spragnionych alkoholu gości z całego świata.

  "Dom przyjazny dla dzieci" - jeśli ktoś naprawdę ceni sobie spokój, powinien poszukać innego miejsca; dzieci bywają dość głośne.

  "Funkcjonalne zakwaterowanie" - minimalne wyposażenie, nie ma co liczyć na komfort.


Od siebie dodam:

  "30 metrów do plaży" - zapomnieli podać wysokości urwiska (100 m)


Jedyne co mi się zgadza z folderem to "Niezapomniane wrażenia" ;)
Temat: Cofniecie zgody na urlop

Może wtrącę swoje 3 gr do dyskusji.
Przeczytaj jeszcze raz (uważnie) paragraf na który się powołujesz.


Czytałem go wielokrotnie, nie cytuje paragrafu tylko swoją wypowiedź z
poprzedniego posta


Brzmi on inaczej.


No tak, nie ma w nim explicite, że pracodawca kosztów nie pokrywa, co
pozwoliłem sobie dodać a co wynika z tego, że artykuł o tym nie mówi czyli
takiego obowiązku na pracodawcy nie ma - przynajmniej z perspektywy tego
artykułu. Jeśli uważasz inaczej to bądź łaskaw wskazać normę w tym artykule
bądź innym, która stanowiłaby co innego a jednocześnie była adekwatna do
wyżej opisanego stanu faktycznego. To doprawdy kuriozalne wyrzucać komuś
nieścisłość w przytaczaniu treści danego artykułu jeśli na poparcie swojego
stawiska nie ma się ŻADNEJ podstawy prawnej. Dlatego poproszę o mniej lub
bardziej dokładny cytat, albo chociaż wskazanie artykułu bo inaczej nie będę
mógł potraktować tej odpowiedzi poważnie.


Plan urlopów służy nie tylko pracodawcy - na tej podstawie pracownik
może również zaplanować swój wypoczynek.


Czy ktoś to do tej pory zanegował?
Na pewno nie ja.

 W przypadku wycieczek

zorganizowanych wiąże się to ze sporymi kosztami, które trzeba pokryć
na długo przed wyjazdem (miesiąc to minimum). Pracodawca musi liczyć
się z koniecznością zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika.


A co go do tego zmusza? Proszę wskazać odpowiedni przepis.


Każdy sąd przyzna mu rację.


Być może, ale chciałbym wiedzieć na jakiej podstawie prawnej.


Jeśli nadal tego nie rozumiesz, to życzę Ci żebyś na własnej skórze
doświadczył takich problemów. Może wtedy zmienisz zdanie.


Z chęcią zmienię zdanię jeśli miast pustosłowiem posłuzysz się jakimś
konkretem.
Czekam z niecierpliwością.

pozdrawiam
T.

Temat: Monety Zastępcze HiT Inwestycyjny

Czytam wpisy i analizuje je pod kątem polemiki na srebrze III RP , to jest podobna ,,wojenka,, troche szczeniacka nikt nie próbuje tutaj nikomu wmówić, ze żetony są prawnym środkiem płatniczym w Polsce , ot taka ciekawostka regionalana, np:Jastarnia podczas urlopu mozna dla zabawy zamiast złotówkami , euro zapałcic sobie za piwo czy lody merkami poprostu zabawa wakacyjna a, ze przy okazji niektóre żetony są naprawde ładne ( cały czas pisze o żtonach mosięznych itp. nie zajmuje sie tutaj srebrem) można sobie zebrac ciekawą mini kolekcje . Tak ja osobiście do tego podchodze i nie zamierzam tu nikogo namawiać każdy zbiera to co lubi lub mu się podoba , ja zbieram żetony które mi się z czymś kojarzą -miejscowości wypoczynkowe , ciekawe postacie na żetonach , tylko drażni mnie jak dzieciak mackoins który ma jeszcze mleko pod nosem ubliza wszystkim pisząc gównoblaszki , a w temacie III RP na takie okreslenie jest wielkie halo , szanujmy się wzajemnie a nie w kazdym temacie wojenki , wyzwiska itd. stanowimy niejako jedną brać numizmatyczną dlatego szanujmy się troszeczkę.
,,P.S,, Pisałem także o inwestycji w te żetony na teraz,nie z mysla na kilka lat jak w monety w które inwestuje na dłuzszy okres czasu , znam wiele osób które prowadza sklepy monetami polskimi (srebrem , obiegowymi) i otwarcie mówią ze dobrze ze sa żetony bo to one dały im zarobic w tym roku i dzięki temu prztrwac rok w tej dziedzinie bo na handlu moneatmi nie dawało sie w tym roku utrzymać , ot cała umiejętnośc prowadzenia biznesu umieć sie dostować i znależć niszę gdzie jest mozliwośc zarobku a nie wyczekiwanie na manne z niebia, zeby mieć to trza pracować( mysleć) a nie liczyć, że kasa będzie wartkim nuretm sama płynęła , ale co będę tu pouczał jak tu co drugi to biznesmen netowy z wirtualnymi zyskami .
Chcesz zarobic to rób to po cichu taka jest moja dewiza, bo tam gdzie będzie chciało stu zarabiać tam nikt nie zarobi.
pozdrawiam-Szanujmy się taka mała prośba na najblizsze dni.


Podpisuje się oboma rekami pod tą wypowiedzią.
Komercyjny charakter żetonów , pozwolił podratować budżet nie jednej gminy ,
i nie jednego sklepu. Jeśli ktoś zbiera żetony jako kolekcję ,
musi być przygotowany na to , iż jest ostatnim ogniwem w tym łańcuszku.
Moda mija i zainwestowane kilkaset złotych , może tylko cieszyć oko.
Temat: 5 zlot fanów z LFC.pl - zmiana lokalizacji
Moja pierwsza sugestia to taka, by stworzyć nowy temat dotyczący zmiany ośrodka, bo ja zupełnie przez przypadek przeczytałem, że takowa nastąpiła. A kwestia jest zbyt ważna.

Poza tym również przyłączam się do prośby z wyjaśnieniami skąd taka zmiana. Rozumiem, że zaliczki zostały wpłacone, więc została zawarta pomiędzy organizatorami a właścicielem ośrodka umowa cywilno prawna wiążąca obie strony. W związku z powyższym możemy dochodzić je zawarcia lub stosownego odszkodowania. Oczywiście przy założeniu, że zbierane zaliczki zostały wpłacone. W tej kwestii, z racji wykonywanego przeze mnie zawodu, możesz liczyć Wiewiór na moją pomoc.

Co do samego ośrodka to lipa na maksa.

"Ośrodek Partner oferuje:

- wypoczynek bierny (leżaki, koce), plażowanie

- rozgrywki szachowe

- cykl spotkań z ciekawymi ludźmi, kulturą, obyczajami

- zabawy na placu zabaw dla dzieci i młodzieży (huśtawki, zjeżdżalnie)"

Miało być daleko, ale na fajnym poziomie. Jest daleko i ....nic nie wiadomo. Ja wiem, że najważniejsza sprawa to ludzie i atmosfera, ale niektórzy z nas mają już żony, dzieci i chcieli potraktować taki zlot jako element urlopu, a nie szkoły przetrwania. Dziś wróciłem z dwudniowego pobytu z harcerzami w lesie i nie mam nic do trudnych warunków, ale zlot miał być kurcze fajnym wypoczynkiem. I już mi kiszki skręca na myśl, że będę jechał taki kawał drogi w niepewności co do standardu ośrodka.

Sam organizuje wiele imprez, ale jeszcze nikt mi nie odmówił imprezy na miesiąc przed! tym bardziej przy takiej liczbie uczestników. Należy nam się wyjaśnienie.

Co do Zlotu, to niech organizatorzy lepiej załatwią spływ kajakowy, a nie kaszankę.

Ps. Poza tym nie uważam, że można Uroczej tak odpuścić. Oni zagrali z nami ostro, więc my też tak grajmy.Temat: Monety Zastępcze HiT Inwestycyjny

Czytam wpisy i analizuje je pod kątem polemiki na srebrze III RP , to jest podobna ,,wojenka,, troche szczeniacka nikt nie próbuje tutaj nikomu wmówić, ze żetony są prawnym środkiem płatniczym w Polsce , ot taka ciekawostka regionalana, np:Jastarnia podczas urlopu mozna dla zabawy zamiast złotówkami , euro zapałcic sobie za piwo czy lody merkami poprostu zabawa wakacyjna a, ze przy okazji niektóre żetony są naprawde ładne ( cały czas pisze o żtonach mosięznych itp. nie zajmuje sie tutaj srebrem) można sobie zebrac ciekawą mini kolekcje . Tak ja osobiście do tego podchodze i nie zamierzam tu nikogo namawiać każdy zbiera to co lubi lub mu się podoba , ja zbieram żetony które mi się z czymś kojarzą -miejscowości wypoczynkowe , ciekawe postacie na żetonach , tylko drażni mnie jak dzieciak mackoins który ma jeszcze mleko pod nosem ubliza wszystkim pisząc gównoblaszki , a w temacie III RP na takie okreslenie jest wielkie halo , szanujmy się wzajemnie a nie w kazdym temacie wojenki , wyzwiska itd. stanowimy niejako jedną brać numizmatyczną dlatego szanujmy się troszeczkę.
,,P.S,, Pisałem także o inwestycji w te żetony na teraz,nie z mysla na kilka lat jak w monety w które inwestuje na dłuzszy okres czasu , znam wiele osób które prowadza sklepy monetami polskimi (srebrem , obiegowymi) i otwarcie mówią ze dobrze ze sa żetony bo to one dały im zarobic w tym roku i dzięki temu prztrwac rok w tej dziedzinie bo na handlu moneatmi nie dawało sie w tym roku utrzymać , ot cała umiejętnośc prowadzenia biznesu umieć sie dostować i znależć niszę gdzie jest mozliwośc zarobku a nie wyczekiwanie na manne z niebia, zeby mieć to trza pracować( mysleć) a nie liczyć, że kasa będzie wartkim nuretm sama płynęła , ale co będę tu pouczał jak tu co drugi to biznesmen netowy z wirtualnymi zyskami .
Chcesz zarobic to rób to po cichu taka jest moja dewiza, bo tam gdzie będzie chciało stu zarabiać tam nikt nie zarobi.
pozdrawiam-Szanujmy się taka mała prośba na najblizsze dni.


Podpisuje się oboma rekami pod tą wypowiedzią.
Komercyjny charakter żetonów , pozwolił podratować budżet nie jednej gminy ,
i nie jednego sklepu. Jeśli ktoś zbiera żetony jako kolekcję ,
musi być przygotowany na to , iż jest ostatnim ogniwem w tym łańcuszku.
Moda mija i zainwestowane kilkaset złotych , może tylko cieszyć oko.

Poczekma zobaczymy.
Strona 1 z 3 • Wyszukano 102 rezultatów • 1, 2, 3 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.